โรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)
หมู่ที่ 12 ถนนบุรีรัมย์-นางรอง บ้านกระสัง  ตำบลกระสัง  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ 044634671
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 9) 14 ส.ค. 62
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา๒๕๖๒ (อ่าน 44) 27 มิ.ย. 62
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๒ (อ่าน 32) 27 มิ.ย. 62
กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียนประจำปีการศึกษา๒๕๖๒ (อ่าน 38) 27 มิ.ย. 62
กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 33) 27 มิ.ย. 62
เด็กหญิงแพรพรรณ พูลผล ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนนจากการสอบโอเน็ต (อ่าน 100) 28 มี.ค. 62
พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 96) 28 มี.ค. 62
โครงการผู้นำในตัวฉัน (อ่าน 164) 23 ม.ค. 62
กิจกรรมแข่งขันกีฬา (อ่าน 204) 26 ธ.ค. 61
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ผอ.จวงจันทน์ อาจจุฬา ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ (อ่าน 199) 23 พ.ย. 61
การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (อ่าน 242) 04 ต.ค. 61
งานเกษียณคุณครูฉัฐกาญจน์ กิติธนาสุทธิภูมิ (อ่าน 253) 04 ต.ค. 61
ร่วมงานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการที่สพป.บร.๑ (อ่าน 217) 26 ก.ย. 61
ทัศนศึกษาที่สวนสัตว์นครราชสีมา (อ่าน 245) 26 ก.ย. 61
การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียน (อ่าน 238) 18 ก.ย. 61