โรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)
หมู่ที่ 12 ถนนบุรีรัมย์-นางรอง บ้านกระสัง  ตำบลกระสัง  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ 044634671
ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการที่สพป.บร.๑ (อ่าน 0) 26 ก.ย. 61
ทัศนศึกษาที่สวนสัตว์นครราชสีมา (อ่าน 0) 26 ก.ย. 61
การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียน (อ่าน 12) 18 ก.ย. 61